Kredyty samochodowe

kredyty samochodowe

Oferujemy kredyty samochodowe na zakup pojazdu nowego lub używanego.

Kredyty samochodowe udzielamy dla:

 • osób fizycznych posiadających dochody ze stałej umowy o pracę
 • rencistów i emerytów nawet do 75 roku życia
 • rolników
 • osób wykonujące wolne zawody (np. komornik,lekarz, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, notariusz, tłumacz przysięgły)
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, sp. cywilnych, sp. jawnych, sp. z o.o. inne.
Dodatkowe informacje:
 • Decyzja w ciągu 1 godziny po złożeniu wniosku (może byc mailem lub telefonicznie)
 • Kredyt jest udzielany w PLN, oraz walutach obcych - CHF, EUR, USD
 • Kredyt do 25.000 zł bez wymogu wykupienia polisy AC,
 • kredyt także na oświadczenie dla firm
 • Kredyt bez zaświadczeń z ZUS i US dla przedsiębiorców
 • Bez wpłaty własnej do 100.000 zł na procedurę uproszczoną- kredyt na oświadczenie
 • Kredytujemy do 120% wartości auta
 • Kredytowanie polisy OC i AC
 • Zmiany harmonogramu rat w dowolnym momencie
 • Kredytujemy wszystkie samochody zakupione od osób fizycznych z giełdy, ogłoszenia czy też z komisu
 • Wiek auta nie ma znaczenia
 • Okres spłaty do 120 miesięcy

Uproszczona procedura:

Dla osób fizycznych posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony:

 • Wystarczy tylko oświadczenie wnioskodawcy o źródłach i wysokości dochodów - bez zaświadczenia z zakładu pracy.
 • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport kredytobiorcy i/lub współmałżonka)

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • Wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o źródłach i wysokości dochodów - bez dokumentów US,ZUS.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • REGON,
 • NIP

Dla spółek jawnych:

 • akt notarialny umowy spółki,
 • dowody osobiste wszystkich współwłaścicieli,
 • odpis z KRS,
 • REGON,
 • NIP,

Dla spółek cywilnch:

 • umowa spółki,
 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wspólników,
 • REGON,
 • NIP,

Dla spółek z o.o.:

 • akt notarialny umowy spółki,
 • dowody osobiste reprezentantów,
 • odpis z KRS,
 • REGON,
 • NIP,

W przypadku rencistów i emerytów:

 • Wystarczy nowa legitymacja ubezpieczeniowa (tzw plastik) i oświadczenie o wysokości dochodu.

W przypadku rolników:

 • Wystarczy oświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego i oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem rolnym.